Njoftimi i Kandidatëve të Testimit me Shkrim për Vendin e Punës Mjek Specialist – Pediatër , tri (3) Pozita, Biokimi Klinike, një (1) Pozitë, Mjekësi Interne, një (1) Pozitë

njoftimi per testimin e shkrim