Njoftimi për anulimin e konkursit publik – Mjek specialist – Mjekësis Emergjente /dy (2) pozita/ i dt 26.09.2019 dhe Mr.ph. Farmacist /një (1) pozitë / i dt 26.09.2019, në bazë të shkresës të Sherbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës

njoftimi per anulim