Rezultatet e Testimit me Shkrim për Mjek Specialist – Mjekësi Interne, një (1) pozitë, Pediatri tri (3) pozita, Biokimi Klinike një (1) pozitë

lista e rezultateve te pikeve